2022 in woord en beeld

Met bijna 400 medewerkers werkt Ligo Antwerpen elke dag aan het versterken van kortgeschoolde laaggeletterde volwassenen. We werken aan basisvaardigheden: in de klas, op de werkvloer, in de stad of in het groen, ondersteunend bij een beroepsopleiding, in buurthuizen, op de school van de kinderen, achter de toog als vrijwilliger, ... In 2022 bouwden we samen met onze lesgevers, ondersteunende medewerkers én onze vele samenwerkingspartners aan een empowerende context voor meer dan 7.500 cursisten.

Dat betekent ook: een organisatiestructuur met 3 afdelingen, een gedragen beleidsplan, een inclusiecharter met Ligo-DNA en de eerste plannen voor een nieuw pand aan het Stuivenbergplein. Maar ook de verwarming op 18 graden en actie tegen het inburgeringsdecreet. In ons activiteitenverslag blikken we terug op een boeiend jaar én werpen we een blik op de toekomst.

(Tip: klik op de pijltjes rechtsboven om het leesvenster te vergroten)

Delen: