Vacature teamverantwoordelijke Financiën M/V/X

Wie zijn we?

Niet iedereen kan een krant lezen, internetbankieren of een belastingbrief invullen.
In Vlaanderen heeft 1 op 7 volwassenen veel moeite met lezen, schrijven, rekenen of met een computer werken.
Ligo Antwerpen is één van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. Ligo is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten bij het vergroten van hun kansen in de samenleving.
Elk jaar volgen meer dan 7500 cursisten uit meer dan 100 verschillende landen les in Antwerpen (stad en omgeving). Cursisten van 18 jaar tot 80 jaar, met een verschillende achtergrond en diverse moedertalen komen samen naar school. Met bijna 400 medewerkers vormen we een hechte, professionele organisatie die zich graag inzet voor laaggeletterden.


Wat doe je?
Je stuurt een (klein) team aan dat de algemene financiële administratie in goede banen leidt en boekhoudkundige en financiële verrichtingen dagelijks opvolgt. Je staat ook in voor de juistheid en controle van alle boekhoudkundige gegevens.
Je volgt de begrotingen op en controleert en registreert de inkomende en uitgaande facturen en de inkomsten en uitgaven van het centrum. Je codeert en boekt de facturen, bankafschriften en bewijsstukken in.
Je volgt de ontwikkelingen op die relevant zijn voor de basiseducatie. Je staat ook in voor de verspreiding van de expertise in het centrum.
Je verdedigt de belangen van de organisatie, de doelgroep en cursisten en vertegenwoordigt het centrum op een professionele manier.
Je presenteert de begroting(controles) en jaarrekening op de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.
Je bouwt en onderhoudt een centraal systeem ter opvolging van alle contracten en officiële documenten.

Wie ben je?

 • Je bent cijfermatig en analytisch ingesteld.
 • Je werkt nauwkeurig, discreet en hebt veel zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je hebt een brede kennis van analytische, klanten-, leveranciers- en algemene boekhouding.
 • Je bent opgeleid als boekhouder en hebt de nodige praktijkervaring.
 • Je behoudt steeds het overzicht en draagt ook bij tot het optimaliseren van de boekhoudkundige processen, aangiften, externe rapportering, etc.
 • Je bent communicatief sterk en presenteren van cijfers in begrotingen zit in je DNA. Je brengt verslag uit, zowel intern als extern. Je werkt ook samen met de federatie (onze overkoepelende belangenorganisatie van de 13 Ligo-centra in Vlaanderen) en subsidiërende overheden.
 • Je bent sociaal ingesteld, empathisch en je staat open voor diversiteit.

Wat kan je?

 • Een jaarrekening autonoom opstellen, inclusief toelichting, alsook de periodieke afsluitingen voorbereiden.
 • De begroting opmaken en begrotingscontroles opstellen en verdedigen.
 • Gewone, meerjarige en kapitaalsubsidies aanvragen, opvolgen en correct boeken.
 • Belastingen (patrimonium, rechtspersonenbelasting en BTW) correct opstellen en indienen.
 • Samenwerken met andere administratieve diensten van het centrum.
 • Het voorbereiden en ondersteunen van externe audits door de commissaris/revisor en subsidiërende instanties.
 • Je bent op de hoogte van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen specifiek voor de vzw met de daarbij horende wettelijke verplichtingen aangaande boekhouding en financiën.
 • Werken in het analytisch boekhoudpakket WINBOOKS.
 • Een jaaractieplan opmaken.
 • Overleggen en je team motiveren.

Wie zoeken we?

 • Een collega met minstens een bachelor diploma in een boekhoudkundige richting.
 • Een collega die bij piekmomenten bereid is om avondwerk te doen.
 • Een collega die voltijds of 4/5de wil werken.

Wat mag je verwachten?

 • Je werkt in een 38-uren week (voltijds of 4/5e).
 • Je krijgt een contract van bepaalde duur tot 31 augustus 2024 met verlenging mits positieve evaluatie.
 • Bij Ligo werken we met passie en zetten we in op vakkundigheid en kwaliteit. Je kan dan ook rekenen op een uitgebreid vormingsaanbod.
 • Je krijgt een salaris opgesplitst over twee barema's: 50% 346 en 50% 501. Je kan de bruto-bedragen hier vinden.
 • Een tussenkomst woon-werkverkeer met de auto, of een volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, of een fietsvergoeding.
 • Een ruime vakantieregeling van 35 dagen per jaar + 12 dagen arbeidsduurvermindering.
 • Ligo staat voor verbinding. We starten het werkjaar met een ontbijt en ronden af met een personeelsetentje. Tijdens het jaar organiseren we een filmavond, zorgen we voor soep en fruit op de bureauplekken, zien we elkaar op de nieuwjaarsreceptie, ...

Ben je overtuigd?

 • Stuur je motivatiebrief en CV per mail (met onderwerp 'teamverantwoordelijke financiën') naar vacature [at] ligo-antwerpen.be. Dit kan tot en met 16/04/2023.
 • Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 25/04/2023.
 • Kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden uitgenodigd voor een assessment.
 • Gewenste startdatum: mei 2023 of onderling af te spreken.
 • Kwaliteiten van mensen zijn voor ons doorslaggevend, ongeacht gender, achtergrond of handicap.

Delen: