Basiseducatie Kempen heeft een nieuwe naam: welkom bij Ligo Kempen!

  • Het rapport lezen van je kind.
  • Betalen met je telefoon.
  • Formulieren invullen voor je werk.
  • Een app gebruiken om te parkeren.
  • Beter leren rekenen voor een opleiding.

Dat kan je leren bij Ligo. Samen zoeken we voor jou de juiste cursus.

Hier vind je ons

Geel

Kollegestraat 21, 2440 Geel
Alle informatie

Turnhout

Otterstraat 109, 2300 Turnhout
Alle informatie

Aanbevelingen voor een geletterde gemeente

Zin om samen te werken?

Ligo Kempen organiseert veel cursussen in samenwerking met vele verschillende organisaties.
In overleg met de partner maken we een aanbod op maat of verwijzen we door naar ons open aanbod.
Hierbij houden we rekening met de doelgroep, de behoeften en de leervragen, de financiële mogelijkheden, de ruimere context,...

Een paar praktijkvoorbeelden:
- in samenwerking met VDAB organiseren we een intensief taalaanbod voor anderstaligen.
- OCMW's vragen ons voor een Module Budgetteren of Mobiliteit en openbaar vervoer.
- met de gemeente, inburgering en  Kind en Gezin zetten we projecten Moeder-taal op voor anderstalige moeders met kleine kinderen.
- een gemeente kan ons inhuren voor een vorming 'communicatie op de werkvloer' voor poetspersoneel
- samen met het CLB en een lagere school maken we een cursus op maat voor ouders van de kinderen.
- in de gevangenissen werken we een veelzijdig aanbod uit voor de gedetineerden.
- met SPAAK, armoede organisatie Kempen, werken we een gepast leeraanbod uit.
- we ondersteunen taal en rekenen in een opleiding schoonmaaktechnieken bij VDAB (getuigenissen).
- we verzorgen een cursus ICT en solliciteren voor een tewerkstellingsproject van een OCMW.
- met het theatergezelschap 't Gevolg werken we een leerkunstproject uit.
- we bieden ondersteuning rekenen in de beroepsopleidingen van de VDAB (getuigenissen).
- samen met een armoedeproject OCMW en Kind en Gezin verzorgen we opvoedingsondersteuning voor moeders.
- met het Deeltijds Onderwijs werken we een programma Nederlandse taal uit voor jongeren.
- samen met VDAB bedienen we 55+-ers met een cursus digitale vaardigheden.
- de Buitenschoolse kinderopvang vraagt ons voor een cursus communicatie.

Wil je graag met ons samenwerken, wil je een verkennend gesprek of meer informatie?


Contacteer mieke.hens [at] ligo-kempen.be
0499 20 20 55

of jan.schuermans [at] ligo-kempen.be
0495 70 02 41

Bekijk hier onze brochure Samenwerken aan geletterdheid voor partners.