Directeur gezocht

Situering:

Ligo Brusselleer is één van de 13 Vlaamse centra voor basiseducatie. De centra voor basiseducatie worden erkend en gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs. Ligo Brusselleer is tevens uitvoerder van het Brussels Plan geletterdheid in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Wij organiseren onderwijs en vorming voor laaggeschoolde volwassenen.
Het secretariaat van Ligo Brusselleer is gelegen in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel.

Meer info op www.ligo-brusselleer.be

Opdracht:

 • Je staat in voor de dagelijkse werking van de organisatie.
 • Je ontwikkelt de lange termijnvisie. Je bent eindverantwoordelijke voor de meerjarige beleidsplanning en bewaakt de uitvoering ervan.
 • Je rapporteert aan het bestuur en stemt af met de bevoegde ministers en subsidiërende overheden.
 • Als people manager geef je leiding aan een team van stafmedewerkers. Je inspireert het hele team van 135 medewerkers en bent voor hen toegankelijk. Je bent een participatief ingesteld leider en teamspeler die gelooft in de kracht van overleg, ondersteunen, faciliteren en ruimte geven.
 • Als netwerker vertegenwoordig je de organisatie naar de pers, naar overheden, subsidiegevers en andere externe partners. Je onderhoudt het partnernetwerk en bouwt het verder uit.

 Profiel:

Je bezit een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt van directeur m.n. een bachelor- (minimum) of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid is geen instapvereiste maar moet behaald zijn na twee jaar en uiterlijk voor de vaste benoeming.

 • Je beschikt over 5 jaar leidinggevende of sturende ervaring
 • Je bent van onberispelijk gedrag.
 • Je hebt affiniteit met het leven in Brussel en met de Brusselse instellingen (Nederlandstalig en Franstalig).
 • Je kent de Brusselse taalsituatie, het taalaanbod in het volwassenenonderwijs
 • Je hebt ervaring in samenwerking met de overheid.
 • Je toont sterk leiderschap met een innovatieve visie, kan omgaan met complexe situaties eigen aan een brede dienstverlening.
 • Je volgt de evoluties in het onderwijs, in het bijzonder het volwassenenonderwijs.
 • Je beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel digitaal als analoog.
 • Je hebt een goede talenkennis: je spreekt en schrijft perfect Nederlands, kennis van het Frans en het Engels zijn een pluspunt

Lees hier het volledige functieprofiel.
Ligo Brusselleer waardeert diversiteit, ook bij zijn medewerkers. Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, levensfilosofie, leeftijd, seksuele voorkeur of handicap. We verwachten van de directeur dat zij/hij dit onderschrijft.

Wat biedt Ligo Brusselleer:

Werken in een enthousiast en divers team in het hart van Brussel.
Om te starten een voltijds contract van bepaalde duur ten laatste vanaf 1 juli 2022. Een inloopperiode kan besproken worden.
Mits gunstige evaluatie wordt dit na 1 jaar een voltijds contract van onbepaalde duur. De statutaire benoeming  is mogelijk na 24 maanden.

 • Een wedde aan barema 511 (salarisschaal van directeur) voor directeur met BPB (pedagogisch bekwaamheidsbewijs) en 502 voor directeur zonder BPB.
 • Enkel eerdere tewerkstelling in het Onderwijs of bij een Vlaamse of Federale overheidsdienst kan meetellen in de anciënniteitsberekening van het loon. Het departement onderwijs beslist over de erkenning van de anciënniteit. 
 • Vergoeding van woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets).
 • Aantrekkelijk verlofstelsel: 35 verlofdagen met aanvulling van een extra week verlof tussen kerst en nieuwjaar.
 • Ligo Brusselleer stimuleert professionele ontwikkeling.

Meer info:
Heb je vragen over deze vacature? Neem contact op met Jan Van Gompel, jan.van_gompel [at] ligo-brusselleer.be, 0471573444
Opgelet:  Het centrum is gesloten vanaf 10 juli tot en met 15 augustus.

Solliciteren:
Heb je interesse?
Stuur je motivatiebrief en je cv ten laatste op 25 september 2021 naar: jan.van_gompel [at] ligo-brusselleer.be , onderwerp: vacature directeur 
Brief en CV zijn in het Nederlands, Cv’s zonder motivatiebrief zijn niet ontvankelijk.
De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en die worden weerhouden op basis van de selectie van brieven en cv’s zullen per mail een uitnodiging met opdracht krijgen voor het verdere selectieproces: 

Vrij te houden data

 • selectiegesprek 1: dinsdag 9 of woensdag 10 november in de namiddag
 • assessment  in de periode  van 15 - 26 november 2021
 • selectiegesprek 2: dinsdag 7 december in de namiddag 
 • voorstelling aan de raad van bestuur: 13 december 2021 s’ avonds

Als je deelneemt aan de selectieprocedure hou  je best al rekening met deze data vrij.

Delen: