Leraar basiseducatie gezocht

Ligo Brusselleer zoekt voor onmiddelijke indiensttreding een leraar basiseducatie.

Als leraar basiseducatie heb je interesse om basiscompetenties in brede zin aan te leren aan onze laaggeletterde doelgroep. Momenteel kijken we vooral uit naar mensen met interesse en ervaring in ICT (basiskennis) en (Alfabetisering) Nederlands tweede taal.

Van al onze medewerkers verwachten we de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in de verschillende leergebieden van basiseducatie en op de verschillende lesplaatsen.

 

Taken :

● Begeleiden van cursussen basiseducatie voor laaggeletterde volwassenen.

● Voorbereiden van de educatieve lessen

● Opvolgen van cursisten.

● Overleggen met collega's

● Diverse omkaderende taken die betrekking hebben op de organisatie en op het algemene educatieve aanbod.

 In basiseducatie werken we met een centrumopdracht (bij een voltijdse opdracht betekent dit 38u/week aanwezigheid in het centrum). Alle opdrachten worden in het centrum binnen de werkuren van het arbeidscontract uitgevoerd. 

Lessen kunnen doorgaan overdag van maandag tot vrijdag en ‘s avonds (maandag tot donderdag).

Momenteel houden we uiteraard rekening met de geldende veiligheidsmaatregelen omwille van Corona.

Profiel :

De kandidaten moeten :

 • bekwaam zijn in groeps- en individuele begeleiding van laaggeletterde volwassenen;

 • in staat zijn zelfstandig groepen te begeleiden;

 • deelnemersgericht zijn, inzicht hebben in de problematiek van

 • laaggeletterde volwassenen en kunnen inspelen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van de individuele cursisten, motiverend en stimulerend kunnen omgaan met de doelgroep;

 • cursusmateriaal kunnen selecteren, gebruiken en aanvullen, zelf materiaal kunnen ontwikkelen in functie van de leervragen en -behoeften van de cursisten en dit materiaal ook voor andere begeleiders bruikbaar maken;

 • vorderingen van cursisten kunnen bijhouden;

 • bekwaam zijn tot kritische reflectie op het eigen didactisch handelen, problemen kunnen en durven bespreekbaar maken;

 • initiatieven kunnen nemen, voorstellen uitwerken en bespreekbaar maken;

 • enerzijds zelfstandig kunnen werken, anderzijds goed in een team met collega's kunnen samenwerken;

 • zich kunnen aanpassen aan en functioneren in verschillende settings en contexten waarin de doelgroep functioneert, vlot kunnen samenwerken met verschillende samenwerkingspartners;

 • zich flexibel kunnen aanpassen aan wijzigingen binnen het takenpakket (lesopdrachten- en momenten kunnen wijzigen op basis van de aanmeldingen van kandidaat cursisten of op basis van vragen van samenwerkingspartners)

 • interesse hebben voor de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen in het centrum;

 • beschikken over ICT-vaardigheden: kunnen werken met Google-suite of zich er snel in kunnen inwerken;

 • democratisch en pluralistisch ingesteld zijn. 

Ervaring met onderwijs of vorming aan laaggeletterde volwassenen is gewenst, maar ook andere types ervaring strekken tot aanbeveling zoals:

o ervaring met NT2-cursussen voor volwassenen bij andere aanbodverstrekkers (CVO, VDAB, …)

o ervaring met

▪ taaldidactiek/lees- en schrijfdidactiek

▪ wiskundedidactiek

▪ ICT-didactiek

op het niveau lager en eerste graad secundair onderwijs

o ervaring met PAV in het secundair onderwijs

o ervaring in het OKAN-onderwijs

 

Algemene voorwaarden:

● Vereist diploma: een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + eventueel  een bewijs van pedagogische bekwaamheid of bereid zijn om dit te behalen 

● Bereid zijn tot avondwerk (maximum 2 avonden per week).

● Bereid zijn diverse educatieve opdrachten te aanvaarden.

 

Arbeidsvoorwaarden:
● Loonbarema 301 (zonder pedagogische bekwaamheid) of loonbarema 346 (met pedagogische bekwaamheid)

● Voltijds (=38u /week, met arbeidsduurvermindering tot 36u) of deeltijds (min. 19u/week, met arbeidsduurvermindering tot 18u).

● Contract van bepaalde duur

(indien een verderzetting van het contract in het schooljaar 21-22 mogelijk is, wordt het contract aansluitend verlengd.)

 

Procedure :
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar info [at] ligo-brusselleer.be ter attentie van Jan Van Gompel, Directeur.

Delen: