Ligo Brusselleer zoekt bestuursvrijwilligers

Ligo Brusselleer is het centrum voor basiseducatie van Brussel. Het organiseert vorming voor kortgeschoolde volwassenen in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Wil je meer zicht op wat we doen, bekijk dan onze website.

Ligo Brusselleer is een vzw met een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. De leden maken daar beroepshalve of als vrijwilliger deel van uit. We willen deze bestuursorganen versterken en zijn op zoek naar nieuwe leden. Een uitgebreidere beschrijving van hun taken vind je hier.

We zoeken individuele personen die hun kennis en ervaring ten dienste willen stellen van het centrum. De expertise kan opgebouwd zijn rond financiën of personeelsbeleid, maar even goed rond meer inhoudelijke ondersteuning (bvb. pedagogisch, didactisch, doelgroepen, ...). 

Wil je meebouwen aan een sterk centrum voor basiseducatie in Brussel? Heb je ervaring met organisaties op bestuursvlak? Dan kan je mogelijk een meerwaarde betekenen voor Ligo Brusselleer!

Meer informatie:
Jan Van Gompel, directeur
0471 57 34 44
jan.van_gompel [at] ligo-brusselleer.be

Delen: