Vacature - aanwerving leraren basiseducatie

Ligo CBE Gent-Meetjesland-Leieland zoekt leraren basiseducatie, voltijds of 4/5de voor indiensttreding eind augustus
2022.

Als leraar basiseducatie heb je interesse om basiscompetenties in brede zin aan te leren aan
onze verschillende doelgroepen. Van al onze medewerkers verwachten we:

  • de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in de verschillende leergebieden van basiseducatie: Nederlands tweede taal, alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands, Wiskunde, ICT en Maatschappij oriëntatie. Steeds meer bieden we leerinhouden uit verschillende leergebieden geïntegreerd aan.
  • de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in verschillende lesplaatsen in ons werkingsgebied (= regio Gent, Meetjesland/Zelzate, Leieland). We kiezen er voor om ons aanbod te organiseren in samenwerking met organisaties en diensten die in direct contact staan met ons doelpubliek, waardoor er heel wat cursussen doorgaan op andere plaatsen dan onze centrale cursusplaatsen in Gent of Eeklo.

Solliciteren ten laatste op 29/06/2022. We verwachten een specifieke motivatie waarom u solliciteert voor een functie in ons Centrum voor Basiseducatie en een CV. Om praktische redenen vragen we u uw motivatiebrief en uw CV in één document samen te zetten.

Delen: