Vacature - aanwerving leraren basiseducatie augustus 2021

Ligo Gent-Meetjesland-Leieland zoekt leraren basiseducatie, voltijds of 4/5de voor indiensttreding 1 september 2021.

Als leraar basiseducatie heb je interesse om basiscompetenties in brede zin aan te leren aan
onze verschillende doelgroepen. Van al onze medewerkers verwachten we de bereidheid om
lesopdrachten te aanvaarden in de verschillende leergebieden van basiseducatie en in de
verschillende vestigings- en lesplaatsen.

Momenteel kijken we vooral uit naar mensen met interesse en nuttige ervaring voor de
begeleiding van cursussen (Alfabetisering) Nederlands tweede taal en ICT.
Eén van de nieuwe leraren zal hoofdzakelijk cursussen begeleiden in het Meetjesland en
lesplaats Eeklo.

Solliciteren ten laatste op 20/08/2021. We verwachten een specifieke motivatie waarom je
solliciteert voor een functie in ons centrum voor basiseducatie en een CV. Om praktische
redenen vragen we je om je motivatiebrief en je CV in één document samen te voegen.

Taakomschrijving: zie bijlage

Delen: