Vacature - aanwerving leraren basiseducatie - januari 2023

Ligo CBE Gent-Meetjesland-Leieland zoekt leraren basiseducatie, voltijds of 4/5de voor indiensttreding in maart 2023.

Als leraar basiseducatie heb je interesse om basiscompetenties in brede zin aan te leren aan
onze verschillende doelgroepen.
Van al onze medewerkers verwachten we:
● de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in de verschillende leergebieden van
basiseducatie: Nederlands tweede taal, alfabetisering Nederlands tweede taal,
Nederlands, Wiskunde, ICT en Maatschappij oriëntatie. Steeds meer bieden we
leerinhouden uit verschillende leergebieden geïntegreerd aan
● de bereidheid om lesopdrachten te aanvaarden in verschillende lesplaatsen in ons
werkingsgebied (= regio Gent, Meetjesland, Leieland). Maar momenteel zijn we
specifiek op zoek naar een medewerker die vertrouwd is met de regio Meetjesland
en als standplaats Eeklo krijgt.

Je vindt alle info en een volledige beschrijving in dit document.

Delen: