Educatieve medewerker

Omschrijving van de vacature

Het centrum voor Basiseducatie Ligo Halle-Vilvoorde organiseert cursussen voor kortgeschoolde volwassenen. Het opleidingsaanbod is gericht op het versterken van basis- en geletterdheidscompetenties op het vlak van taal, rekenen, ICT en maatschappijoriëntatie.

We zoeken educatieve medewerkers voor de begeleiding van cursussen:

Vanaf maart:

- voltijdse of deeltijdse medewerker(s) voor Vilvoorde, op korte termijn ook lesopdrachten enkel

  's avonds, bv. in combinatie met bestaande job, bespreekbaar.

Vanaf april:

- voltijdse of deeltijdse medewerker(s) voor regio Halle en/of Pajottenland

- voltijdse of deeltijdse medewerker(s) voor regio Zaventem/Druivenstreek

Inhoudelijke opdracht:

- cursussen voorbereiden en uitvoeren           
- materiaal ontwikkelen
- cursisten begeleiden
- samenwerken en overleggen

Gewenst profiel

competenties:

- gedreven zijn
- openheid tonen
- plannen en organiseren
- integer handelen
- coachen en stimuleren tot leren
- werken aan een krachtige leeromgeving

Ons aanbod

Info contract:

- tewerkstellingsbreuk bespreekbaar (voltijds - 4/5 - HT - 4/6)

- contract tot de zomer met kans op verlenging

- begeleiden van dag en/of avondcursussen (max. 2 avonden)

- beschikken over een rijbewijs en indien nodig een wagen

- loon: loonschaal 301: bachelor of master zonder pedagogische bekwaamheid of loonschaal 346: 

  bachelor of master met pedagogische bekwaamheid

Contact

Solliciteren met motivatiebrief en CV en vermelding voorkeur regio
bij directie [at] cbehalle-vilvoorde.be (directie@)ligo-hallevilvoorde.be

T.a.v.  Greet Vanbeneden, met referentie vacature educatief medewerker 

Meer informatie

Greet Vanbeneden  0476 99 58 14

Delen: