Open leercentrum

In het Open Leercentrum kan je als cursist extra komen oefenen.
Je werkt er zelfstandig en er is altijd een begeleider die je kan helpen als het nodig is.

Je kan je huiswerk maken, een gemiste les inhalen of verder oefenen.

Er zijn voldoende computers. De begeleider zal je een programma geven en
je op weg helpen. Je kan ook aan tafel werken.

Eerst maak je een afspraak en je kiest zelf wanneer je naar het OLC komt.
Vooraf bespreek je met je lesgever wat je gaat oefenen.

Je kan in het OLC ook een afspraak maken als je vragen hebt over je laptop of tablet.

Delen: