Ligo LiMiNo werft aan: een beleidsondersteunend administratief medewerker

Ligo, Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden Noord v.z.w. (afgekort CBE Ligo LiMiNo), is één van de 13 Ligo, Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen. De basiseducatie wordt erkend en gefinancierd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming.

We organiseren cursussen voor laaggeschoolde volwassenen:
- Beter leren lezen en schrijven
- Vlotter leren rekenen
- Cursussen algemene vorming
- Basiscursussen computer
- Nederlandse taallessen

We hebben een eigen aanbod en we organiseren cursussen op vraag en in samenwerking met derden.
CBE Ligo LiMiNo telt ruim 149 professionele medewerkers. Jaarlijks volgen rond de 3500 mensen één of meerdere cursussen. De administratieve hoofdzetel is in Genk: Jaarbeurslaan 25 - 3600 Genk. We hebben secretariaten in Heusden-Zolder, Genk, Pelt en Maasmechelen. In deze regio's gaan ook onze lessen door.

Meer info op www.ligo-limino.be

Vacature voor een beleidsondersteunend administratief medewerker

 - Voltijds (36/36) beleidsondersteunend administratief medewerker voor vervanging zwangerschapsverlof en aanleg werfreserve – kan ook 29/36
- Contract: bepaalde duur
- Tewerkstellingsplaats: Genk
- Indiensttreding: 22/8/2022
- Solliciteren: motivatie en CV aan Rohnny Berden, directeur - per mail: rohnny.berden [at] ligo-limino.be  uiterlijk 03/07/2022
- indien kandidatuur weerhouden: sollicitatiegesprek op 6/7/2022
- voor meer info: Marita Leyssen, stafmedewerker 0479/930217

Functie beleidsondersteunend administratief medewerker

De beleidsondersteunend administratief medewerker zorgt voor de uitwerking van en de organisatie van de dagelijkse werking. De beleidsondersteunend administratief medewerker heeft ook een adviserende rol, zowel naar interne (vb. directie en stafmedewerkers) als naar externe klanten toe. Daarnaast helpt deze medewerker actief mee opdat de dagelijkse werking vlot kan verlopen en ondersteunt de uitvoerende administratieve medewerkers waar nodig.

Taken:
- coördineert en ondersteunt het dagelijks onthaal
- zorgt voor de efficiënte verwerking van cursusgegevens en cursistenadministratie
- ondersteunt de financiële administratie
- ondersteunt de personeelsadministratie
- zorgt voor de dagelijkse logistiek en infrastructuur
- administratieve en logistieke ondersteuning van directie en stafmedewerkers
- overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren
- werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking van het centrum.

Competenties: 
- klantvriendelijk, integer en discreet
- nauwkeurig en nauwgezet werken
- systematisch en planmatig werken
- professioneel communiceren
- kunnen samenwerken in teamverband

Wij bieden u:
- Werken in een gemotiveerd team en een prettige werkomgeving
- Een salaris aan onderwijsbarema 106. Meer info: www.ond.vlaanderen.be
- 35 dagen vakantie op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling
- mogelijkheid tot bijscholing, nascholing en interne opleiding.


Functieprofiel
Beleidsondersteunend Administratief Medewerker

De beleidsondersteunend administratief medewerker zorgt voor de uitwerking van procedures (opdat het werk vlot zou kunnen verlopen) en de organisatie van de dagelijkse werking. Er zijn draaiboeken opgemaakt (in overleg met de directie en/of stafmedewerkers), waarin voor een specifiek domein, de taken, de timing, de verantwoordelijkheden en de kwaliteitsvereisten beschreven staan. Het uitwerken en up-to-date houden van deze draaiboeken, behoort tot de kerntaak van de beleidsondersteunend administratief medewerker. De beleidsondersteunend administratief medewerker heeft ook een adviserende rol, zowel naar interne (vb. stafmedewerkers) als naar externe klanten toe.

 

De beleidsondersteunend administratief medewerker coördineert het onthaal
- wordt ingezet voor : het onthaal, de post, helpt bij kopieerwerk en klassement / archief

De administratief medewerker: zorgt voor de efficiënte verwerking van cursusgegevens en cursistenadministratie
- motiveert leraars om hun administratieve verplichtingen op te nemen
- bereidt verificaties voor, en volgt deze intern op volgens de gemaakte afspraken in het centrum

Zorgt voor de dagelijkse logistiek en de infrastructuur
- zorgt voor de opmaak, bekendmaking en opvolging van logistiek / infrastructuur. Verbetert dit proces waar nodig
- staat in voor de opvolging en begeleiding van onderhoudspersoneel
- overlegt en onderhandelt met leveranciers

De administratief medewerker overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren.
- stelt zijn expertise ter beschikking van collega’s: werkt mee aan kennisdeling
- neemt deel aan extern overleg, als dit past binnen de opdracht

De administratief medewerker werkt samen met collega’s en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor een goede werking van het centrum.
- werkt mee aan een ‘cursistvriendelijke’ werking
- informeert, ondersteunt en begeleidt vrijwilligers, stagiairs en nieuwe collega’s
- werkt samen met externe partners, en werkt mee aan de uitbouw van een netwerk, indien dit past in de opdracht
- levert een bijdrage aan een positieve beeldvorming over het centrum:
  - neemt deel aan en ondersteunt wervings-  en promotieactiviteiten
  - werkt vragen van externen correct en grondig af, zoals afgesproken binnen het centrum

De administratief medewerker investeert in de eigen ontwikkeling.
- leert van en met collega’s
  - wisselt ervaring en materiaal uit met collega’s
  - ondersteunt collega’s bij veranderingsprocessen
  - werkt mee aan werkgroepen op sector- of centrum-niveau, werkt mee (piloot)projecten uit en zorgt voor de implementatie hiervan (indien van toepassing)
  - neemt actief deel aan centrum-activiteiten (plandagen, centrumdagen,…)

- zoekt een gepast aanbod nascholingsactiviteiten / bijscholingen op en maakt bewuste keuzes om specifieke programma’s te volgen in functie van de eigen professionele competentieontwikkeling:
  - volgt de ontwikkelingen op het terrein van de basiseducatie
  - volgt de ontwikkelingen op het terrein van de administratieve ondersteuning

- volgt relevante maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen op en speelt erop in: op een creatieve en flexibele manier 

 

 

Delen: