Beleidsondersteunend administratief medewerker personeelsadministratie / planningsverantwoordelijke

We zijn op zoek naar een beleidsondersteunend administratief medewerker personeelszaken/planningsverantwoordelijke om ons team te versterken. Het gaat om een opdracht bepaalde duur van 36u. De opdracht loopt tot en met 31 augustus 2023 met kans op contract onbepaalde duur. 

Taakomschrijving

Als beleidsondersteunend administratief medewerker personeelszaken/planningsverantwoordelijke ben je sterk in plannen en organiseren. Personeelsadministratie, overleg organiseren, processen verbeteren, …
Jij doet dit graag en goed.

Bovendien ben je bereid je in te werken in de gangbare personeelswetgeving. Je zorgt voor een warm welkom van nieuwe medewerkers.

Je ziet wat er nodig is om een goede interne werking te realiseren en zoekt constructief mee naar oplossingen bij problemen. Je leidt het planningsproces in goede banen.

 

Wat betekent dit concreet?

 • Je hebt kennis van personeelswetgeving of bent bereid je hierin in te werken en je volgt wijzigingen in wetgeving op
 • Je doet de personeelsadministratie
 • Je neemt deel aan het aanwervingsproces van lesgevers

 • Je volgt het planningsproces nauwkeurig op en stuurt bij waar nodig

 • Je organiseert het planningsoverleg

 • Je maakt de jaarlijkse bevragingen op en verwerkt de gegevens

 • Je zorgt voor de nodige planningsdocumenten

 • Je bent verantwoordelijk voor de vervangingen van ziektes en afwezigheden en van de administratieve afhandeling hiervan

 • Je controleert rapporten en zorgt voor een correcte rapportering inzake personeel

 • Je zorgt voor de administratieve afhandeling van nieuwe aanwervingen

 

Profiel

Competenties

Als beleidsondersteunend administratief medewerker personeelszaken/planningsverantwoordelijke beschik je over de volgende competenties:

■ Je bent communicatief vaardig

Beleidsondersteunend administratief werk is verweven met alle mogelijke aspecten van onze organisatie.
Je overlegt gericht met collega’s in functie van het planningsproces. Daarnaast ben je een aanspreekpunt voor de administratieve collega’s. Je weet steeds de juiste toon te hanteren en legt de nodige diplomatie en discretie aan de dag. Je komt begripvol en empathisch over. Maar weet grenzen correct aan te geven. Je blijft ook in moeilijke situaties verbindend communiceren. Je introduceert nieuwe medewerkers in de organisatie.

■ Je gaat gestructureerd/planmatig te werk

Je organiseert je werk efficiënt. Hierbij weet je steeds de juiste prioriteiten te bepalen.
Je bent transparant naar je leidinggevende toe en geeft duidelijk aan als iets moeilijk loopt.

■ Je neemt initiatief

Je neemt initiatief om, daar waar het kan processen efficiënter te maken. Uiteraard in overleg met je collega’s. Je signaleert knelpunten en denkt oplossingsgericht.

We zoeken …

 • een dynamische collega met zin voor initiatief
 • nauwkeurig in administratie
 • met een hands on ingesteldheid, goede organisatorische kwaliteiten
 • gedreven om zich te verdiepen in data-analyse

Jobgerelateerde competenties

 • De doelstellingen en de middelen van de actieprogramma's van de overheid bepalen
  De financiering onderhandelen
 • Actieprogramma's toepassen op regionaal of lokaal niveau of bij overheidsinstellingen
 • De directies van een ministerie of een administratie coördineren
  De activiteiten verdelen onder de dienstverantwoordelijken
 • De toepassing van regeringsbeslissingen controleren en evalueren (enquête, audit, werkgroepen, ...)
 • Een rapport van de acties opstellen
  Corrigerende maatregelen en een verbeteringstraject voorstellen
 • De visie en strategische doelstellingen van de actieprogramma's van de overheid uitwerken

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Analyseren
 • Digitaal denken
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid

Aanbod

Wij bieden:

 • een boeiende, afwisselende job in de regio Oost-Brabant
 • bezoldiging op weddebarema 106 voor 18u beleidsondersteunend medewerker (Departement Onderwijs) en weddebarema 301 voor 18u planningsverantwoordelijke (als u een diploma pedagogische bekwaamheid bezit wordt dit weddebarema 346)
 • vergoeding voor verplaatsing woon-werk en verplaatsing tussen de vestigingsplaatsen
 • een aantrekkelijke vakantieregeling
 • anciënniteit van de openbare sector kan worden meegenomen

Plaats tewerkstelling

LIGO, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant
Parkstraat 146 3000 LEUVEN
Solliciteren via e-mail naar karen.volders [at] ligo-oostbrabant.be

Geïnteresseerd?

Je hebt ervaring die aansluit bij onze vraag? Je bent in het bezit van een bachelor diploma.

Stuur je motivatiebrief en CV naar karen.volders [at] ligo-oostbrabant.be (karen.volders@ligo-oostbrabant.be)

 vóór 05 oktober 2022.

 

We nodigen de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek.

Delen: