Lesgever Basiseducatie

Functieomschrijving


Ligo, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant is op zoek naar flexibele, geëngageerde en breed inzetbare lesgevers.


Taken

 • Begeleiding van cursussen voor laaggeletterde volwassenen in verschillende leergebieden: Nederlands, Nederlands voor Andertaligen (NT2 en NT2 Alfa), ICT, Wiskunde, Opstap talen Engels/Frans en maatschappijoriëntatie
 • Cursisten coachen en stimuleren tot leren
 • Overleg met collega's
 • Deelnemen aan teamvergaderingen

Je bent inzetbaar in meerdere regio's van ons centrum (Aarschot, Diest, Haacht, Leuven en/of Tienen).
Tijdsregeling: voltijds of deeltijds (minimum 18u)


Vanuit de werfreserve zo snel mogelijk beschikbaar voor diverse tijdelijke opdrachten.


Profiel

 • onderwijservaring is vereist
 • kennis van de basiseducatie of ervaring met de doelgroep is een pluspunt
 • zo snel mogelijk beschikbaar

Jobgerelateerde competenties

 • Een opleiding geven in: Algemene basiskennis
 • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
 • Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen
 • Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen
 • Didactische programma's, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, ... uitwerken en aanpassen
 • Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit

Aanbod

 • onderwijsbarema 301 indien geen onderwijsbevoegdheid
 • onderwijsbarema 346 indien wel onderwijsbevoegdheid
 • enkel eerdere tewerkstelling bij een Federale of Vlaamse overheidsdienst kan meegeteld worden in de berekening van anciënniteit
 • tussenkomst in woon-werkverkeer

Plaats tewerkstelling
LIGO, Centrum voor Basiseducatie Oost-Brabant
Parkstraat 146 3000 LEUVEN

Vereiste studies
Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)


Werkervaring
Minstens 2 jaar ervaring


Talenkennis
Engels (goed)
Frans (goed)
Nederlands (zeer goed)


Contract
Werfreserve
Deeltijds - 18 uren per week
Dagwerk


Plaats tewerkstelling
Parkstraat 146 3000 LEUVEN

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: isabelle.lenaerts [at] ligo-oostbrabant.be
Contact: Mevr. Isabelle Lenaerts

e-mail met CV met motivatiebrief t.a.v. Isabelle Lenaerts. Sollicitaties tot en met 12 februari 2023. 

 

Delen: