PIAAC


Wat is PIAAC?

 • PIAAC staat voor 'Programme for the International Assessment of Adult Competencies' en is een grootschalig internationaal onderzoek naar vaardigheden van volwassenen.
 • Internationaal OESO-onderzoek in 24 landen.
 • Het werd in Vlaanderen uitgevoerd door de Vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.
 • De resultaten werden voorgesteld in oktober 2013.
 • PIAAC levert uitgebreide en bruikbare gegevens over basisvaardigheden van volwassenen. PIAAC legt de factoren van geletterdheid bloot, onderzoekt de directe gevolgen van geletterdheid en geeft inzicht in het nut van opleidingen. Bovendien zijn alle resultaten nationaal en internationaal vergelijkbaar.


Wat meet PIAAC?

 • Geletterdheid (literacy) is de vaardigheid om geschreven informatie te begrijpen en doelgericht te gebruiken om zo meer kennis en groeipotentieel te ontwikkelen. Het gaat dus verder dan het louter lezen van teksten; men moet ook iets met de informatie doen.
 • Gecijferdheid (numeracy) is de vaardigheid om wiskundige informatie en ideeën te gebruiken, toe te passen, te interpreteren en over te brengen naar anderen. 
 • Probleemoplossen in technologierijke omgevingen omvat de vaardigheid om moderne technologieën (zoals de computer en ICT) te gebruiken bij het uitvoeren van complexe taken en het oplossen van moeilijke problemen.


Resultaten

 • 15% van de volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd.
 • Op gecijferdheid scoren we iets beter: 14% is laaggecijferd.
 • In Vlaanderen heeft 19% van de volwassenen een laag probleemoplossend vermogen.

Download de uitgebreide brochure op http://www.piaac.ugent.be/


Delen: