Ligo regio Mechelen zoekt een betrokken bestuurslid

Ligo regio Mechelen is op zoek naar een extra bestuurslid die mee vorm wil geven aan onze maatschappij gerichte missie: de kansen vergroten van alle laaggeletterde volwassenen in Vlaanderen. 

Over Ligo regio Mechelen: 

Wij zijn één van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel en zetten wij sterk in op het versterken van essentiële vaardigheden voor kwetsbare volwassenen met opleidingen op het vlak van: taal, digitalisering, rekenen, maatschappelijke oriëntatie, etc . Een divers cursusaanbod dat inspeelt op de noden in de samenleving. 

Locaties: 

Wij bieden een uitgebreid cursusaanbod op vaste lesplaatsen in Boom, Heist-op-den Berg, Lier, Mechelen en Willebroek. We organiseren ook opleidingen in samenwerking met diverse organisaties en bedrijven, zoals gemeenten, armoedeorganisaties, maatwerkbedrijven, VDAB … . 

Verwachtingen van de kandidaat: 

  • Onderschrijft de missie en visie van Ligo regio Mechelen.
  • Heeft interesse in de doelgroep en werking van Ligo 
  • Denkt mee na over inhoudelijke en strategische thema’s 
  • Zoekt mee naar uitdagingen op het gebied van bestuur, (net)werking, personeelsbeleid, financiën en logistiek 
  • Engageert zich voor vergaderingen (7 keer per schooljaar voor het bestuur en 2 maal jaarlijks voor de Algemene Vergadering) 
  • Heeft eventueel een relevant netwerk in het kader van de werking van Ligo.

Het mandaat is onbezoldigd, maar vervoerskosten voor vergaderingen worden terugbetaald. 

Interesse? Neem contact op met steven.vandeneynde [at] ligo-regiomechelen.besteven.vandeneynde [at] ligo-regiomechelen.be">

Delen: