VACATURE: EDUCATIEF MEDEWERKERS

Functieomschrijving

Ligo Zuid-Oost-Vlaanderen is een van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en biedt opleidingen aan voor alle volwassenen die niet of onvoldoende beschikken over de vereiste basiscompetenties om zich ten volle te ontplooien en te participeren in de diverse geledingen van de maatschappij. Het aanbod is gericht op het verhogen van deze essentiële competenties. De opleidingen van Ligo ZOVL zijn bij decreet (Volwassenenonderwijs) vastgelegd en situeren zich op het niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs. Deze opleidingen bieden deelnemers de kans om -ervaringsgericht en functioneel- elementaire taal-, reken- en ICT-vaardigheden te verwerven of verbeteren alsook om zich zelfredzamer te kunnen oriënteren en zelfbewust te ageren binnen de brede maatschappij.

Wij zoeken dringend een gemotiveerde educatief medewerker in vevanging van een zieke collega, om Nederlandse taallessen te geven aan anderstaligen in Ronse.

Profiel

Minimaal een professionele bachelor hebben is een vereiste.

Motivatie om met onze doelgroep te werken en gedrevenheid om samen met de collega's degelijk lesmateriaal uit te werken en uit te wisselen vinden wij essentieel.

Onze doelgroep digitale vaardigheden bijbrengen vinden wij heel belangrijk, als lesgever verwachten we dan ook dat je zelf over deze competenties beschikt.

Jobgerelateerde competenties

 • Cursisten ontvangen, opleidingsactiviteiten en -modaliteiten voorstellen (verloop, inhoud, ...)
 • Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, ...)
 • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen
 • Kennis overbrengen aan cursisten

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Leervermogen hebben

VEREISTE STUDIES

 • Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
 • Prof. bach.: Studiegebied Onderwijs
 • Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
 • Master (MA)

TALENKENNIS

 • Nederlands (zeer goed)

Aanbod

Wij voorzien een degelijke ondersteuning vóór de start en tijdens de tewerkstelling. Je komt terecht in een team van gemotiveerde collega's die hun lesvoorbereidingen en ervaringen met elkaar delen.

Het startloon(0 jaar anciënniteit) is 2595 € per maand (bruto) indien je geen pedagogisch diploma hebt, 3053 € (bruto) indien je dat wel hebt.

CONTRACT

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 31 januari 2022 tot 28 februari 2022
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

Van Hovestraat 36 9600 RONSE

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: info [at] ligo-zovl.be
Contact: Mevr. Elian Baita
We verwachten een cv en een motivatiebrief ten laatste op 27 januari.  Op basis hiervan maken we een selectie van kandidaten. Deze worden uitgenodigd voor een korte proef en een gesprek.

Delen: