Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Samenwerken met Ligo Antwerpen

Antwerpen
Cursisten snijden groenten ism VDAB

Ligo Antwerpen is expert in geletterdheid. Al meer dan 35 jaar werken we aan de geletterdheid van kortgeschoolde volwassenen. Wij delen onze expertise graag met jouw organisatie.

Wil je laaggeletterde volwassenen meer kansen en ondersteuning geven vanuit jouw gemeente, school, organisatie, tewerkstellingsproject of beroepsopleiding? Laten we dan samenwerken! Ligo ondersteunt je klanten, medewerkers en/of deelnemers op maat van hun noden. We doen dat ter plaatse: bijvoorbeeld op de werkvloer, in een opleiding, in een buurthuis of bij een armoedevereniging.

Werken aan geletterdheid betekent voor ons cursisten versterken in hun rol als werknemer, ouder, consument, … We werken vanuit een concrete context aan alle basisvaardigheden. Zo zorgen we er samen voor dat laaggeletterde volwassenen (opnieuw) aansluiting vinden bij onze veranderende, gedigitaliseerde samenleving.

Geletterdheid op de werkvloer

Laaggeletterde medewerkers versterken in je organisatie.

Ouders versterken

Laaggeletterde ouders versterken op de school van hun kind, in een oudergroep in de buurt of binnen een andere organisatie.

Open Leersalons

Buurtgericht werken om onze doelgroep beter te bereiken.

Lees meer

Geletterdheid in een beroepsopleiding

Ligo biedt extra ondersteuning aan laaggeletterde deelnemers van jouw opleiding.

Digitale geletterdheid

Samen de digitale kloof dichten.

Basiseducatie voor jongeren

Intensieve trajecten voor laaggeletterde jongeren, die hen op weg zetten naar een opleiding of werk.

Onze cursist als vrijwilliger

Vrijwilligerswerk als hefboom voor cursisten: Nederlands spreken, werkervaring opdoen en een sociaal netwerk uitbouwen.

Armoede en geletterdheid

Werken aan leerkansen binnen armoedeverenigingen.

Cursussen bij Ligo Antwerpen

Wil je iemand doorverwijzen naar Ligo Antwerpen?

Bekijk ons aanbod
  • 35 jaar expertise
  • 400 medewerkers
  • 7500 cursisten per jaar
  • 130 nationaliteiten in de klas
  • 100 samenwerkingspartners

Samenwerken met Ligo Antwerpen?