Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Ligo Brusselleer werkt samen met 30 Brusselse scholen

Brusselleer

Mijn kind gaat naar school. Ik ook!

Een groepje kortgeschoolde ouders komt 2 keer per week samen.

Bekijk de video

Het doel is om ouders te ondersteunen bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Lesgever en school beslissen samen over de inhoud van het aanbod. Verschillende modules en een project op maat van jouw school zijn mogelijk. Alle info vind je in de brochure.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het OCB en het Huis van het Nederlands.

Meer info over ‘Mijn kind gaat naar school. Ik ook!’?
Ludwig Willaert0472 17 34 07


Welkom in de klas

Een wekelijkse laagdrempelige ouder-kind activiteit van 20 minuten in de klas (kleuter en eerste leerjaar).

Bekijk de video

Het doel is om taal te stimuleren (ook de thuistaal) en ouderbetrokkenheid te verhogen. Welkom in de klas organiseren we met steun van de VGC en is gebaseerd op de methodiek ‘Thuis in Taal‘ van Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam).

Els Plessers, docent lerarenopleiding Erasmus Hogeschool en stafmedewerker Ligo Brusselleer, schreef een verdiepend artikel over het werk van Martine van der Pluijm en onze WiK- aanpak.

Meer info over Welkom in de klas?
Ludwig Willaert0472 17 34 07


ict voor ouders

Ouders van kinderen uit Nederlandstalige lagere en secundaire scholen krijgen smartphone-lessen.

Bekijk de video

Tijdens drie lessen leren ouders meer over het gebruik van het schoolplatform, over communiceren via mail en over interessante educatieve apps.

Meer info over ict voor ouders?
Rein Callewaert, 02 223 20 45