Samenwerken met Ligo LiMiNo

Ligo is dé leerpartner in basiscompetenties, voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Samen met partnerorganisaties ondersteunen we onze cursisten om hun kansen in de samenleving te vergroten.

Doorverwijzen naar het 'Open aanbod' van Ligo LiMiNo
De stap zetten naar het volwassenenonderwijs is niet voor iedereen gemakkelijk. Mensen hebben hier vaak wat ondersteuning bij nodig van een vertrouwenspersoon uit hun omgeving. Organisaties kunnen daarom een belangrijke rol spelen door mensen die zij bereiken te stimuleren om de stap te zetten naar het open aanbod van Ligo LiMiNo. 

Aanbod op maat
Organisaties kunnen ook bij Ligo LiMiNo terecht voor een cursusaanbod op maat. Zo organiseren we cursussen in samenwerking met OCMW's, VDAB, gemeentebesturen, scholen, buurtopbouwwerk...
Bij een aanbod in samenwerking kan er gekozen worden voor een bepaalde module, maar er is ook de mogelijkheid om doelen uit verschillende opleidingen te combineren.

De concrete inhouden en doelen van het cursusaanbod worden in overleg met de partnerorganisatie vastgelegd.
Zo'n samenwerking levert winst op voor de 3 betrokken partijen:

  • de cursist krijgt een aanbod dat optimaal inspeelt op zijn of haar leervragen
  • de partnerorganisatie krijgt een beter beeld van de doelgroep en leert op die manier de opleidingsvragen helder formuleren
  • Ligo LiMiNo krijgt door dit maatwerk een beter zicht op de opleidingsnoden die bij de partnerorganisaties leven

Enkele voorbeelden:

  • een cursus 'Slim Beheer' of 'Werk zoeken' voor cliënten van het OCMW
  • een computer- of tabletcursus i.s.m. een gemeentebestuur
  • een cursus 'Vlotter leren rekenen' voor werkzoekenden i.s.m. de VDAB

Heb je interesse om met je organisatie een cursus op maat van jouw doelgroep te organiseren?
Neem dan contact op met Raoul Gil.
Hij is als stafmedewerker verantwoordelijk voor het organiseren van samenwerkingen en kan met jou en je organisatie bekijken hoe we samen een cursusaanbod kunnen opstarten.

  • Raoul Gil -  raoul.gil [at] ligo-limino.be

Delen: