Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Met voetgangerslessen een stevige stap voorwaarts in digitale geletterdheid

Kathleen Helsen oefent Google Maps samen met cursisten

Met voetgangerslessen een stevige stap voorwaarts in digitale geletterdheid

Provincie Antwerpen, Ligo (Centrum voor Basiseducatie) Kempen en maatwerkbedrijf A-kwadraat ontwikkelen coaching voor digitaal laaggeletterden.

Je route zoeken via Google Maps, de uren van de bus vinden, Itsme, … 4 op de 10 inwoners van ons land is niet mee met de digitale sneltrein. Vooral de meest kwetsbaren en lager opgeleiden hebben het moeilijk met de digitale veranderingen. De provincie Antwerpen duidde de drie Ligo, Centra voor Basiseducatie, aan om een toegankelijk opleidingspakket te ontwikkelen. Met het project ‘Samenleren op Maat’ bereiken we meer dan 1000 mensen uit 20 maatwerkbedrijven om hun digitale skills te verbeteren. Eén van die maatwerkbedrijven is A-kwadraat in Turnhout. Daar krikken ze al wandelend de digitale basisvaardigheden van hun medewerkers op.

40% van de inwoners in ons land loopt het risico op digitale uitsluiting volgens de digitale barometer van de Koning Boudewijn Stichting. Binnen de groep laaggeschoolden stijgt dat percentage naar 68%. Bijna 3 op de 4 laaggeschoolden beschikt dus over onvoldoende digitale vaardigheden. Tegelijk blijkt dat iets meer dan de helft van de werklozen zwakke digitale vaardigheden heeft. Een tekstverwerker gebruiken, e-mails lezen of zichzelf behelpen in het verkeer met de nieuwste digitale mogelijkheden lukt niet voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

Provincie Antwerpen en Ligo – Centra voor Basiseducatie verenigen de krachten

Bij maatwerkbedrijven is het aantal werknemers met onvoldoende digitale vaardigheden significant hoger dan in andere bedrijven. Deze medewerkers stoten vaak op drempels tijdens het werk en daarbuiten.

Provincie Antwerpen gaf daarom subsidies aan de drie Ligo’s in de provincie om ‘Samenleren op Maat’ uit te werken. Dat is een vormingsaanbod voor de maatwerkbedrijven met als doel: de digitale vaardigheden van de medewerkers te versterken. Ook het omkaderend personeel heeft nood aan handvatten om de digitale drempels te herkennen en weg te werken. Daarom is het evengoed het doel van het project om ook hen te versterken.

Kathleen Helsen, gedeputeerde inclusieve economie: “We starten ‘Samenleren op Maat’ om de digitale vaardigheden te versterken. Al draait niet alles rond digitale noden alleen. Dezelfde groep laaggeschoolde volwassenen heeft ook een grotere kans op een achterstand op vlak van taal, rekenkundige vaardigheden en soft skills zoals samenwerken, je mening uiten of zelfreflectie. Als we dit alles combineren, maken we echt het verschil. Daarom hebben we de krachten gebundeld met de Ligo’s. Zij zijn de leerexpert voor laagopgeleide volwassenen. De maatwerkbedrijven zijn een ideale ‘vindplaats’ waar de Ligo’s mensen die moeilijkheden ondervinden kunnen bereiken. We investeerden voor het totale project zo’n 500.000 euro voor lessen, coaching en opvolging. Niet alleen voor de doelgroepmedewerkers maar ook voor hun leidinggevenden of werkbegeleiders. Da’s bouwen aan de toekomst van onze meest kwetsbaren en onze bedrijven.”

Cursisten voetgangerslessen tonen hun certificaat

Resultaten boeken

Carolien Fuchs, beleidsmedewerker Ligo Kempen vertelt: “Dankzij het provinciaal project ‘Samenleren op Maat’ zetten we een krachtige en duurzame samenwerking op tussen Ligo en 20 maatwerkbedrijven. We hebben zo een geheel nieuwe doelgroep kunnen bereiken met ons opleidingsaanbod dankzij dit project. We zijn intensief met de maatwerkbedrijven in gesprek gegaan om duurzame samenwerkingen op te zetten. We blijven dit werk ook in de toekomst verderzetten, zodat we steeds meer bedrijven en maatwerkers kunnen versterken. Dit resulteert in meer productieve en tevreden maatwerkers en sterkere burgers. Dankzij de samenwerking met provincie Antwerpen worden er ook verdere stappen gezet richting reguliere bedrijven. Het is de ambitie van alle Ligo’s uit de provincie Antwerpen om ook bij andere bedrijven met laaggeschoolde volwassenen dit pakket uit te rollen.”

 Leren op het voetpad

Bij maatwerkbedrijf A-Kwadraat in Turnhout werd door Ligo Kempen een unieke vorming opgezet die verkeerseducatie combineert met het aanscherpen van de digitale vaardigheden. Want ook meer kennis van het verkeer is broodnodig: A-kwadraat geeft aan dat er meer ongevallen gebeuren op weg naar het werk, dan op de werkvloer. De vorming bestaat uit theorie: Hoe ziet Google Maps eruit en hoe werk ik ermee? Hoe ziet de app van De Lijn en NMBS eruit, en hoe zie ik welke bus/trein ik moet nemen? Dit gebeurt in combinatie met de praktijk, de deelnemers wandelen een uitgestippelde route via Google Maps, en krijgen tegelijker informatie over hoe ze zich veilig moeten gedragen in het verkeer.

Sharon Verhoeven, personeelsdienst A-kwadraat, licht toe; “Investeren in digitale geletterdheid levert ons als werkgever heel wat op: minder fouten door werknemers, wat resulteert in lagere herstelkosten, een verbetering van de gezondheid, veiligheid, productiviteit en klantgerichtheid. Bovendien worden ook de softskills bevorderd, zoals respectvol omgaan met elkaar en verbeterde stiptheid.”

©provincie Antwerpen