Naar inhoud. Begin van de inhoud.

De impact die Ligo nastreeft

Ons impactbeleid geeft aan waar Ligo voor staat. Het vertelt wat we willen bereiken met onze werking en ons aanbod.

Inzetten op samenleving én cursist

Impact op de samenleving

 • De samenleving ziet ons en doet beroep op ons als expert in geletterdheid.
 • Partners werken samen met ons in functie van het ondersteunen van laaggeletterden.
 • De overheid past haar beleid aan op basis van adviezen van Ligo, Centra voor Basiseducatie.
 • De (openbare) dienstverlening is toegankelijk voor laaggeletterden.
 • De maatschappij biedt kansen voor laaggeletterden.

Impact voor de cursist

 • De cursist heeft meer kans om werk te vinden en staat sterker op de arbeidsmarkt.
 • De cursist staat sterker in functie van de opvoeding en het onderwijs van de kinderen.
 • De cursist kan zijn dagelijks leven organiseren.
 • De cursist is een kritische en zelfbewuste burger.
 • De cursist staat sterker als consument.

Voor wie is Ligo er?

We zetten in op de meest kwetsbare, laaggeletterde volwassenen

Dit zijn mensen die

 • noden hebben op het vlak van leervaardigheid,
 • én noden hebben op het vlak van geletterdheid,
 • én geen diploma secundair onderwijs hebben, tenzij een diploma BSO

Kenmerken van onze cursisten
Zij hebben ook een of meerdere van de volgende kenmerken, die op een hogere mate van kwetsbaarheid kunnen wijzen:

 • werkzoekend
 • aan het werk, maar met een nood om bij te leren om hun werk te behouden en/of door te groeien
 • in een ouderrol voor kinderen vanaf de geboorte tot aan het einde van de leerplicht
 • in armoede levend
 • gedetineerd
 • anderstalig
 • analfabeet
 • tussen 18 en 28 jaar oud
Frans

Hoe pakt Ligo dat aan?

We zetten in op een functionele en geïntegreerde aanpak

Onze agogische visie ondersteunt ons bij het bereiken van deze impact.
We bieden een functioneel en geïntegreerd aanbod dat vertrekt vanuit de leernoden van
cursisten.
Onze rode draad: leren – verbinden – versterken

Leren

1 op 7 volwassenen in Vlaanderen en Brussel heeft moeite met lezen, schrijven, rekenen of digitale toepassingen. Belangrijke vaardigheden om te participeren in de samenleving. Ligo biedt bruikbare cursussen op maat.

Verbinden

We doen dit liefst samen met partners. Daar bereiken we volwassenen in hun dagelijkse omgeving: de werk- of opleidingsvloer, de school van hun kind, de buurt, …

Versterken

Ligo versterkt cursisten in de rollen die zij opnemen: werknemer, ouder, consument,… Zo kunnen ze hun kansen vergroten in de veranderende, gedigitaliseerde samenleving.