Naar inhoud. Begin van de inhoud.

De geschiedenis van Basiseducatie

De merknaam 'Ligo' bestaat pas sinds 2021, de Centra voor Basiseducatie hebben er al een veel langer traject opzitten. Lees hier een korte geschiedenis van de Basiseducatie.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide in heel Europa de erkenning dat volwassenenonderwijs belangrijk is. Regeringen begrepen steeds beter dat een goed opgeleide bevolking essentieel was voor de wederopbouw van de samenlevingen. Zo groeide ook de aandacht voor volwassenenonderwijs.

In de jaren ’70 startten het verhaal van Basiseducatie in Vlaanderen. De concrete aanleiding was een tv-uitzending van Panorama op de toenmalige BRT in 1979. Daaruit bleek dat veel mensen moeite hadden met lezen en schrijven. Na deze uitzending kwamen er veel reacties en begonnen overal in Vlaanderen alfabetiseringsprojecten. Vooral vanuit het sociaal-cultureel werk en de welzijnssector. Meestal waren dit vrijwilligersprojecten.

De projecten waren zó succesvol, dat het Vlaamse ministerie van cultuur vanaf de jaren ’80 besloot enkele projecten te financieren. Eerst als proefprojecten, maar in 1985 werden voor het eerst Vlaamse Centra voor Volksontwikkeling opgericht in een Vlaams decreet.

Die centra zagen het levenslicht in de jaren ’90: 29 Centra voor Basiseducatie deden hun intrede in het officiële volwassenenonderwijs. In 2007 fusioneerden die 29 centra tot de huidige 13. In 2021 kozen zij samen voor een nieuwe naam en huisstijl: de geboorte van Ligo.