Podcast

Geletterdheid in West-Vlaanderen

     

Geletterdheid is een vrij onbekend, maar wel zeer actueel thema.

Maar liefst 1 op 7 Vlamingen heeft het moeilijk met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Een schoolrapport lezen, betalen met de telefoon of formulieren invullen voor het werk, is voor deze mensen niet evident.

Toch is laaggeletterdheid niet zo gekend bij het brede publiek.

Daarom sloegen de 2 West-Vlaamse Ligo-centra de handen in elkaar. 

Samen maakten we een podcast over Geletterdheid in West-Vlaanderen

We kregen hiervoor de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Volg de podcast via Spotify of Soundcloud.

De podcast bestaat uit 5 afleveringen.

 • Aflevering 1: Wat is laaggeletterdheid?
  Ontdek meer over de problematiek en de impact van laaggeletterdheid op het dagelijks leven.
  (13 oktober 2023)
  Klik hier voor de shownotes. 


 • Aflevering 2: Geletterdheid op het werk
  Wat is de impact van geletterdheid op je kansen op de arbeidsmarkt?
  (13 november 2023) 

 • Klik hier voor de shownotes. 

 • Aflevering 3: Geletterdheid in de opvoeding
  Hoe beïnvloedt laaggeletterdheid gezinnen en de opvoeding van kinderen?
  (13 december 2023) 

 • Aflevering 4: Geletterdheid en digitalisering
  De digitale trein gaat steeds sneller.
  Welke uitdagingen zijn er en hoe komt Ligo daaraan tegemoet?
  (13 januari 2024) 

 • Aflevering 5: Samen werken aan geletterdheid
  Hoe verwijs je iemand door naar een Centrum voor Basiseducatie?
  Ontdek wat jij zelf kan doen, hoe je kan samenwerken met Ligo en wat de voordelen hiervan zijn. 
  (13 februari 2024)

DEZE PODCAST IS EEN SAMENWERKING TUSSEN DE WEST-VLAAMSE LIGO-CENTRA,
GESTEUND DOOR DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Delen: