Vacatures & stages

Actuele vacature

Ligo, Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen zoekt een gemotiveerde teamcoach/lesgever op onze standplaats Mechelen. We bieden een tijdelijke betrekking van 29u/week. Binnen deze opdracht neem je 23u de rol van teamcoach op en een beperkte lesopdracht van 6u. Je start zo snel mogelijk met een overeenkomst van bepaalde duur tot het einde van het schooljaar en na een positieve evaluatie wordt ze verlengd.  

Lees hier de volledige vacature

Spontaan solliciteren? 

In Vlaanderen heeft 1 op 7 volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen, met de computer werken of zijn weg te vinden in de samenleving. Ligo is dé leerpartner in basiscompetenties voor alle laaggeletterde volwassenen die het nodig hebben. Het opleidingsaanbod is gericht op het versterken van kennis, competenties en vaardigheden op vlak van taal, rekenen, ICT en maatschappijoriëntatie. Hiermee vergroten we de kansen van onze cursisten in de samenleving. 

We hebben vaste lesplaatsen in Mechelen, Boom, Lier, Heist-op-den-Berg en Willebroek. 

We organiseren ook aanbod op verplaatsing in samenwerking met partnerorganisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen, de gevangenis, OCMW’s, VDAB, bedrijven, ...

Als educatieve medewerker werk je in verschillende leergebieden van basiseducatie. Je gaat aan de slag met anderstalige en Nederlandstalige cursisten. 


Taken

 • Begeleiding van cursussen voor laaggeletterde volwassenen 

 • Cursisten coachen en stimuleren tot leren 

 • Opvolging en begeleiding van cursisten bij hun leren en ontwikkelen 

 • Het ontwerpen van krachtige leeromgevingen

 • Overleg en samenwerken met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren 

 • Diverse taken die betrekking hebben op de organisatie en begeleiding van het educatieve aanbod en de cursisten

Profiel

 • Bekwaam zijn in educatieve begeleiding en ondersteuning van laaggeschoolde volwassenen 

 • Zelfstandig groepen kunnen begeleiden

 • Cursusmateriaal kunnen selecteren, gebruiken en aanvullen 

 • Zelf materiaal kunnen ontwikkelen in functie van de leervragen van de cursisten 

 • Cursistgericht zijn: openheid tonen en integer handelen

 • Inzicht hebben in de problematiek van laaggeletterde volwassenen 

 • Kunnen inspelen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van de cursisten

 • Motiverend en stimulerend kunnen omgaan met de doelgroep

 • De vorderingen van cursisten kunnen bijhouden

 • Bekwaam zijn tot kritische reflectie op het eigen didactisch handelen, problemen kunnen en durven bespreekbaar maken 

 • Democratisch en pluralistisch ingesteld zijn 

 • Goed zelfstandig en in een team kunnen werken

 • Investeren in eigen ontwikkeling en professionalisering 

 • Beschikken over ict-vaardigheden

Ervaring

 • Ervaring met onderwijs of vorming voor (laaggeletterde) volwassenen is een pluspunt. 

 • Ook andere types ervaring vormen een meerwaarde: 

  • Ervaring met taaldidactiek/lees- en schrijfdidactiek (niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs) 

  • Ervaring met PAV in het secundair onderwijs 

  • Ervaring in OKAN-onderwijs 

  • Ervaring met wiskunde- en/of ict-didactiek (niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs) 

  • Ervaring met begeleiding van de doelgroep

Algemene voorwaarden

 • Vereist diploma: een bekwaamheidsbewijs van ten minste bachelor + eventueel een bewijs van pedagogische bekwaamheid of bereid zijn om dit te behalen 

 • Bereid zijn tot avondwerk (maximum 2 avonden per week)

 • Bereid zijn diverse educatieve opdrachten te aanvaarden

 • Bereid zijn om van standplaats te veranderen

Arbeidsvoorwaarden

 • Een boeiende werkomgeving met veel kansen op opleiding en vorming

 • Bij aanvang van deze tewerkstelling werk je in de standplaats Lier. 

 • Loonbarema 301 (zonder pedagogische bekwaamheid) of loonbarema 346 (met pedagogische bekwaamheid)

 • Tewerkstellingsbreuk: 36u/week = 36/36 

 • 10 oktober‘22 tot 31 januari ‘23

Sollicitatieprocedure

Beschik jij over de juiste competenties? Geef jij gepassioneerd les en heb je een hart voor onze doelgroep? Stuur dan zo snel mogelijk  jouw CV én motivatiebrief naar steven.vandeneynde [at] ligo-regiomechelen.be .

Een uitgebreid functie- en competentieprofiel vind je hier.

015 43 11 31info [at] ligo-regiomechelen.be ()www.ligo-regiomechelen.be

Ligo Centrum voor Basiseducatie regio Mechelen vzw

Maatschappelijke zetel : Leopoldstraat 52, 2800 Mechelen

0896.101.539 - RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

 

STAGES

We krijgen veel stage-aanvragen. In principe overwegen we ze allemaal maar we kunnen niet op elke vraag ingaan.
Wil je kans maken om bij ons stage te lopen, hou dan rekening met het volgende:

 • Bekijk vooraf ons cursusaanbod, zodat je weet welke opleidingen we organiseren.
 • Vraag je stage tijdig aan (in het semester voor de stage).
 • Kies de plaats waar je liefst stage doet (Boom, Heist o/d Berg, Lier, Mechelen of Willebroek).

Stuur een gedetailleerde en gemotiveerde aanvraag naar info [at] ligo-regiomechelen.be, met vermelding van:

 • de opleiding waarbinnen de stage past
 • de exacte periode en duur van de stage
 • het aantal uren stage
 • je voorkeur voor een opleiding
 • je voorkeur voor een lesplaats

Delen: