Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Ligo Oost-Brabant zoekt een educatief medewerker basiseducatie

Functieomschrijving

Ligo Oost-Brabant is op zoek naar flexibele, geëngageerde en breed inzetbare lesgevers.

Taken

 • Lessen voorbereiden en geven aan laaggeletterde volwassenen in verschillende leergebieden:
  • ICT,
  • Maatschappijoriëntatie/bijblijven,
  • Nederlands voor Nederlandstaligen en/of anderstaligen,
  • Opstap talen Engels/Frans,
  • Wiskunde
 • Cursisten coachen en stimuleren tot leren
 • Lesmateriaal ontwikkelen
 • Samenwerken en overleggen

Locatie

Je bent inzetbaar in meerdere regio’s van ons centrum: Aarschot, Diest, Haacht, Leuven
en/of Tienen.

Tijdsregeling

 • voltijds (36u)
 • deeltijds (minimum 18u, kan ook 24u of 30u)
 • dag en/of avondcursussen (max 2 avonden)

Periode

vanaf 19 februari 2024

 • kan ook later. We leggen onze werfreserve ook al aan voor september 2024
 • vervangingscontracten

Profiel

 • onderwijservaring is vereist
 • kennis van de basiseducatie of ervaring met de doelgroep is een pluspunt
 • zo snel mogelijk beschikbaar

Jobgerelateerde competenties

 • Didactische programma’s, opleidingsinstrumenten, lesondersteuning, … uitwerken en aanpassen
 • Materiaal en uitrusting uitleggen aan cursisten en technische vaardigheden overbrengen
 • Cursisten opvolgen (pedagogisch, logistiek, administratief, …)
 • Een opleiding geven in: Algemene basiskennis
 • Opleidingsinstrumenten, testen, opleidingsprogramma’s, -modules, -plannen, … ontwerpen en bijsturen
 • De verworven competenties van cursisten evalueren en hen bijsturen

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit

Aanbod

 • onderwijsbarema 301 indien geen onderwijsbevoegdheid
 • onderwijsbarema 346 indien wel onderwijsbevoegdheid
 • enkel eerdere tewerkstelling bij een Federale of Vlaamse overheidsdienst kan meegeteld worden in de berekening van anciënniteit
 • tussenkomst in woon-werkverkeer

Sollicitatieprocedure

 • e-mail met motivatiebrief en CV aan isabelle.lenaerts@ligo-oostbrabant.be
 • de data sollicitatiegesprekken worden afgestemd met de kandidaten
 • Voor meer informatie bel je naar 016/22.10.68. Je contactpersoon is Isabelle Lenaerts.