Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Spontane sollicitatie lesgever Ligo Limburg-Zuid

Spontane sollicitatie lesgever

Functieomschrijving

Ligo Limburg Zuid geeft cursussen aan volwassenen die niet lang naar school geweest zijn. Als lesgever bij Ligo geef je dus lessen aan laaggeschoolde volwassenen. Je coacht en stimuleert de cursisten tot leren. Bovendien zorg je voor de opvolging en begeleiding bij het leren en de ontwikkeling van de cursisten. Je ontwerpt krachtige leeromgevingen en overlegt met collega’s om de werking van het centrum samen te verbeteren.

Als educatieve medewerker werk je in verschillende leergebieden van basiseducatie. Je gaat aan de slag met anderstalige en Nederlandstalige cursisten.

Profiel

We verwachten  van onze kandidaat-lesgevers dat ze:

 • Daadkrachtig zijn in hun handelen.
 • Bekwaam zijn in de educatieve begeleiding en ondersteuning van laaggeschoolde volwassenen.
 • In staat zijn zelfstandig groepen te begeleiden.
 • Cursusmateriaal kunnen selecteren, gebruiken en aanvullen, zelf materiaal kunnen ontwikkelen in functie van de leervragen van de cursisten.
 • Deelnemersgericht zijn: openheid tonen en integer handelen.
 • Inzicht hebben in de problematiek van laaggeschoolde volwassenen.
 • Kunnen inspelen op de maatschappelijke en culturele achtergronden van de individuele cursisten.
 • Motiverend en stimulerend kunnen omgaan met de doelgroep
 • De vorderingen van cursisten kunnen bijhouden.
 • Bekwaam zijn tot kritische reflectie op het eigen didactisch handelen, problemen kunnen en durven bespreekbaar maken.
 • Democratisch en pluralistisch ingesteld zijn.
 • Zowel zelfstandig kunnen werken als goed in een team met collega’s kunnen samenwerken.
 • Investeren in eigen ontwikkeling en professionalisering.
 • Bereid zijn tot eventueel avondwerk (maximum 2 avonden/week).

Ervaring

Ervaring met onderwijs of vorming voor (laaggeschoolde) volwassenen is een surplus. Ook andere types ervaring vormen een meerwaarde:

 • Ervaring met taaldidactiek/lees- en schrijfdidactiek (niveau lager secundair onderwijs en eerste graad secundair onderwijs)
 • Ervaring met PAV in het secundair onderwijs
 • Ervaring in OKAN-onderwijs
 • Ervaring met wiskunde- en/of ICT-didactiek (niveau lager onderwijs en eerste graad secundair onderwijs)
 • Ervaring met de doelgroep

Aanbod

Salaris aan onderwijsbarema (ambt: leraar basiseducatie)

 • 346 mits bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB)
 • 301 zonder (Meer info mbt de barema’s op: www.ond.vlaanderen.be).

Extra’s

 • Vergoeding woon- werkverkeer en dienstverplaatsingen

Vakantiedagen
35 dagen vakantie op jaarbasis bij voltijdse tewerkstelling. De vakantiedagen worden opgenomen tijdens de schoolvakantie.

Tewerkstelling
Alle personeelsleden in de basiseducatie hebben een centrumopdracht. Dat betekent dat naast het begeleiden van cursussen andere taken tot de opdracht behoren, zoals bv. de intake, de trajectbegeleiding of de ontwikkeling van nieuwe concepten en lesmateriaal. Lesvoorbereidingen gebeuren binnen deze centrumopdracht dus op het kantoor.

Aantrekkelijke werkomgeving
Bureel met computer ter beschikking in jouw standplaats (Hasselt, Sint-Truiden of Tongeren).

 

Solliciteren

Solliciteren kan door je CV samen met je motivatiebrief te sturen naar: info@ligo-limburgzuid.be. Vermeld in je motivatiebrief zeker waarom je wil werken in bij Ligo. Geef bovendien aan over welke competenties en expertise jij beschikt om als educatief medewerker een meerwaarde te zijn voor onze organisatie.