Naar inhoud. Begin van de inhoud.
Dit deel van de site is voor professionals.

Tips om te praten over laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een delicaat thema, des te belangrijker om het bespreekbaar te maken. We geven je graag wat tips over hoe je dit gesprek best kunt aangaan.

  • Bereid het gesprek goed voor
  • Voer het gesprek op een rustig moment en onder 4 ogen
  • Blijf bij de feiten en oordeel niet. Benoem concreet wat je opmerkt
  • Geef ook positieve feedback. Wijs op sterktes
  • Toon begrip voor gevoelens van schaamte, schuld, verdriet, frustratie
  • Luister naar het verhaal van de ander en zoek samen oplossingen
  • Verruim: ‘Je bent niet de enige’ en ‘je staat er niet alleen voor’
  • Leg de klemtoon op factoren buiten de persoon: wijs op de steeds grotere vereiste vaardigheden in de jobs, thuissituatie, opvoeding kinderen…
  • Wees discreet: ‘Dit blijft onder ons’

Iedereen kan leren. Maar laaggeschoolde volwassenen ervaren vaak verschillende drempels. Actieve aanmoediging en motivatie helpen hen de stap te zetten naar onderwijs. Ze moeten voldoende vertrouwen hebben in zichzelf, de school en het nut van de opleiding.

Vertel over oplossingen

Vertel over de mogelijke oplossingen, zoals een cursus bij Ligo. Het helpt daarbij om te vertellen hoe er gewerkt wordt: in kleine groep, functioneel, aan eigen tempo, anders dan de school van vroeger…

Motiveren

Activeer en motiveer: “het volgen van een cursus kan het verschil maken om (ander) werk te vinden, opleiding te volgen, de situatie in het gezin beter baas te kunnen ….”

Geef concrete voorbeelden

“Anja volgt sinds een jaar les en kan nu haar dochter helpen met huiswerk”. Je kan desgewenst mosterd halen bij de getuigenissen van Ligo-cursisten.

Actie ondernemen

Maak concrete afspraken over de volgende stappen: samen bellen voor een afspraak en eventueel meegaan naar de eerste afspraak. Luister ook naar obstakels en zoek (mee) hoe deze kunnen weggenomen worden (vb kinderopvang…)