Centrumreglement

Deze brochure informeert je over:

  • waar je onze leslokalen vindt
  • wat je moet doen ingeval van brand
  • welke afspraken gelden over orde, netheid, je aanwezigheid in de lessen,…
  • waar je met mogelijke klachten terecht kan
  • hoe we je evalueren

Delen: