Naar inhoud. Begin van de inhoud.

Shownotes aflevering 1 – Wat is laaggeletterdheid?

Heb je iets gehoord in deze aflevering waar je graag meer wil over weten?

Op deze pagina kan je alle besproken onderwerpen vinden.

We proberen steeds zoveel mogelijk de link te leggen naar de juiste webpagina.

GASTSPREKERS 

 

An Butaye – directeur CBE Ligo Midden- en Zuid- West-Vlaanderen
Barbara Sproelants – stafmedewerker Ligo federatie- volg haar op Linkedin
Alexandra Dervenis – Provincie West-Vlaanderen
Maurice De Greef – volg hem op linkedin

 

ONDERWERPEN

 

Hier volgt een overzicht van de verschilende onderwerpen uit deze aflevering.
Linken naar organisaties, onderzoeken, …

Veel leesplezier!

 

Ligo, centra voor basiseducatie

www.ligo.be
Linkedin
Waarom Ligo?
Samenwerken met Ligo?

 

Ligo regio Brugge-Oostende-Westhoek
Facebook
Instagram
Linkedin 

 

Ligo Midden-en Zuid- West-Vlaanderen
Facebook
Instagram
Linkedin 

 

Provincie West-Vlaanderen
Onderwijs en vorming
Flankerend onderwijsbeleid
STEM in West-Vlaanderen
Duaal leren
Klasziekaal – onderwijs aan zieke kinderen
Stimuleren van gekwalificeerde uitstroom 

 

Laaggeletterdheid

Over geletterdheid

1 op 7 is laaggeletterd.
Deze cijfers komen uit het PIAAC onderzoek.
De Vlaamse testafname van dit onderzoek werd gecoördineerd door de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent en het veldwerk werd verzorgd door de firma Significant Gfk.

 

Sleutelcompetenties

Sleutelcompetenties zijn de vaardigheden die mensen nodig hebben om mee te kunnen in het leven en om aansluiting te kunnen vinden bij de samenleving.
Lees in dit artikel meer over de sleutelcompetenties waar Ligo aan werkt tijdens het leerproces van alle cursisten.

Plan geletterdheid

Meer info over het Vlaams Strategisch plan Geletterdheid.
Meer info over het Strategisch Plan Geletterdheid West-Vlaanderen

 

Tips van de gasten

We vroegen onze gastsprekers of ze een tip hebben over laaggeletterdheid.
Een boek, een film, een onderzoek,… dat de problematiek in de kijker zet.

 

  • Barbara Sproelants stelt deze film voor: I, Daniel Blake – Ken Loach – bekijk de trailer op Youtube
  • Alexandra Dervenis stelt deze organisatie voor: ‘De link’ – ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting
    Website
    Facebook
  • An butaye geeft ons deze tip: wandeling: ‘In onze schoenen’ – ‘t Kringske, vereniging waar Armen het Woord nemen – Izegem
    Website van de wandeling
  • An gaf er een tweede tip bovenop, namelijk het  boek: ‘Van ezelsbank naar schrijfsalon’, auteur Jan Vanderhaeghen – meer info