Samenwerking op maat met lagere scholen

Centrum voor Basiseducatie Kempen werkt met heel wat scholen in de regio samen om anderstalige ouders meer te betrekken bij het schoolgebeuren van hun kinderen.
Zo vergroot de wederzijdse betrokkenheid en zowel de ouders als de kinderen worden sterker.

De ouders krijgen informatie over het reilen en zeilen op de school, ze leren hun kinderen ondersteunen bij huiswerk en participeren meer en meer bij het schoolgebeuren.

De zorgcoördinator van de school:
"Ook erg praktische zaken komen aan bod, bijvoorbeeld op tijd komen, wat zit er in de brooddoos van mijn kind, het nut van gezelschapsspelen, het nut van voorlezen, wat staat er op het rapport van mijn kind. Er is een constante wisselwerking tussen de leerkrachten, de zorgcoördinator en de lesgever van Basiseducatie. Zo kunnen we echt op maat van de ouders en kinderen werken."

De directeur van de school vult aan:
"We ervaren dat de cursus echt resultaten oplevert: de kinderen zijn meer op tijd aanwezig op school, ouders leren hoe ze thuis met hun kinderen kunnen oefenen, ouders durven meer vragen stellen aan de leerkrachten,... Ook als school leren we van deze samenwerking. We hebben bijvoorbeeld onze briefjes voor de ouders aangepast zodat ze gemakkelijker te lezen zijn."

Mama's vertellen:
"We leerden dat een agenda belangrijk is omdat de school hiermee communiceert met de ouders. Ook brieven lezen gaat nu een stuk gemakkelijker én we kunnen ook de juiste vragen stellen aan onze zoon om de brief nog beter uit te leggen."

"Vroeger was het al moeilijk om goeiedag te zeggen, nu durf ik echt te praten met de lerares van mijn zoon."

"Ik ga nu alleen naar het oudercontact. Daarvoor deed mijn man dat."

Sterke ouders, sterke kinderen!

Delen: