Wat doet Ligo, Centra voor Basiseducatie?

Ligo, Centra voor Basiseducatie is de overkoepelende belangenorganisatie van de 13 Ligo-centra.

Hij ondersteunt de uitvoering van de missie en de visie van de sector via: 

  • ontwikkeling en bijsturing van het agogisch project van de sector
  • sensibilisering over geletterdheid
  • belangenbehartiging namens de werkgevers en van de doelgroep
  • opvolging en beïnvloeding van regelgeving met betrekking tot de sector

Deze overkoepelende organisatie is ook het aanspreekpunt tussen de centra en verschillende stakeholders op Vlaams niveau.
U kan bij ons terecht met alle sectorgebonden vragen.

Neem contact op met een medewerker.

Delen: